Regulamin reklamacji HAIR SPOT!
1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać conajmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-
mail, datę wykonywania zabiegu stanowiącego podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze
wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient
powinien kierować reklamację pisemnie na adres e-mail: kontakt@hairspot.pl bądź drogą
listowną na adres: Salon fryzjerski HAIR SPOT Piotr Siwek ul. Gen. Andersa 18 lok 5u-29
00-201 Warszawa, wraz z dowodem zakupu (paragonem).)
2. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez reklamującego adres e-mail, bądź
na adres poczty tradycyjnej.)
3. W przypadki złożenia reklamacji (słownie lub listownie) salon HAIR SPOT zastrzega iż w celu
rozpatrzenia reklamacji konieczna jest wizyta Klienta w salonie i umożliwienie pracownikom
dokonania oględzin włosów.)
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta istnieje możliwość zwrotu należności
za uznaną reklamację na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostanie zrealizowany
w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.!