REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO HAIR SPOT
1. Salon fryzjerski HAIR SPOT z siedzibą przy ul. Gen Andersa 18 lok. 5U-29 w Warszawie otwarty
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 21:00 i w soboty w godzinach 10:00 - 16:00.
2. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w zależności od ilości zużytego materiału,
poziomu trudności czy wymagań odbiorcy.
4. Zakup usługi w Salonie salonie fryzjerskim HAIR SPOT jest równoznaczny ze złożeniem przez
Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług
oferowanych przez salon, poddaje się zabiegom z własnej, nieprzymuszonej woli, oraz że zapoznał się
z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje
Klient będzie ponosił odpowiedzialność
5.
Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest
równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez salon fryzjerski zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane
służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i
układania terminarza salonu fryzjerskiego.
6. Wizyta i godzina wykonania usługi jest kwestią umowną i jej czas rozpoczęcia i wykonania jest
określany w przybliżeniu.
7. Personel salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania
zabiegu lub odwołania wizyty, przy czym niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.
8. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną
podczas wykonania usługi przez pracownika Salonu HAIR SPOT.
9. Informujemy, iż Salon fryzjerski jest monitorowany 24h/dobę w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
10. Na terenie Salonu HAIR SPOT zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków
odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i
niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
11. Promocje i rabaty nie łączą się
12. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie HAIR SPOT
niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 3 dni od daty wizyty.
13. Regulamin procesu reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.hairspot.pl i w
salonie HAIR SPOT
14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego
regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klienci korzystając z usług Salonu jednocześnie
oznajmiają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego
regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
15. Salon HAIR SPOT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.